De totale grootte van een Trade is het bedrag dat je investeert, vermenigvuldigd met de eventueel gebruikte Multiplier (zie: wat wordt bedoeld met de "Multiplier"?). 

 

Een voorbeeld: stel, je investeert €100,- met een Multiplier van 5, dan is de totale grootte van je Trade €500,-.